top of page

Den år 2013 grundade 18-mannade ensemblen är en av Finlands mest intressanta jazzorkestrar. Den säregna instrumentationen och de uttryckligen för Sointi anpassade konsertprogrammen gör orkestern unik. SJO uppför mestadels på 2000-talet komponerad ny musik. Dessutom uruppför ensemblen utöver sin egen grundrepertorar verk i samarbete med intressanta gästartister, såsom VILDÁ, Maria Faust, Mathias Eick, Marius Neset, Aili Järvelä, Juhani Aaltonen, Aili Ikonen och Jukka Perko.

Sointi Jazz Orchestra

bottom of page